NUMEROLOGI – ditt liv i siffrorNumerologi

 

Din Numerolog Lena Ellingsson sammanställer dina siffror

Det är en personlighetsutvecklande princip, precis som födelsehoroskopet inom astrologin.

Numerologin är ett redskap på vägen mot en större självkännedom.
Det här är ett praktiskt verktyg vid olika livsfrågor.
Enligt Pythagoras utvecklas allt i universum i cykler som är möjliga att förutse och tolka i vissa skeenden.
Beställ ett Numerogram eller gå en kurs.
Tagged with →  
Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.