Numerologi

Vad är Numerologi?

Talens ursprung är inte känt men några som var mästare på siffrornas hemligheter var de gamla kaldéerna, egyptierna, hinduerna, esséerna och arabvärldens vise. En del av de upplysta upptäckte vad som idag är känt som den långsamma cirkelrunda vårdagjämningspunkten. Det är den som rör sig genom de tolv stjärntecknen i Zodiaken och fullbordar ett varv på 25 850 år.

PythagorasPythagoras, den kände matematikern, som levde på 500-talet f.Kr studerade mystiken i siffrorna och lärde ut sin numerologiska konst till sina lärjungar. Idag anses Numerologi tillhöra pseudovetenskap tillsammans med akupunktur, antroposofi, astrologi, homeopati, tarot och jordstrålning för att nämna några. De här inriktningarna uppfyller inte de vetenskapliga kriterierna och anses därför vara bluff. I det här sammanhanget kan nämnas att akupunktur används numera inom vården för forskarna har kommit fram till att det fungerar, även om de inte kan bevisa hur.

kabbalah1Det finns många numeriska alfabet och numerologiska system.

Det system jag använder kommer från kaldéerna och den hebreiska kabbalan.

De definitioner och analyser som används för att tolka de enkla nyckeltalen och de sammansatta, eller dubbla, nyckeltalen bygger på Tarotkorten och urgamla skrifter. Varje individuell astrolog eller numerolog ger sin nyans till tolkningen men de grundläggande innebörderna är lika gamla som tänkandet självt. I det här Numerologi-horoskopet uppmärksammas särskilt de s.k. Mastertalen, dvs 11, 22, 33 osv när de förekommer, vilka bedöms ha stor betydelse för personen ifråga.

Numerologin går knappt att skilja från astrologin eftersom varje astrologiskt tecken har sin härskande planet och varje planet sitt speciella tal. Även ljud, musik och färger har sitt ursprung i Solen, Månen och planeterna.

Vad kan man använda Numerologin till?

För det första är Numerologin ett mycket bra verktyg att lära känna sig själv, med alla för- och nackdelar.
Vi är olika, inte stöpta i samma form. Det är precis som det ska vara. Vi är alla som de olika delarna i de gamla armbandsuren. Klockorna var uppbyggda av otaliga kugghjul och andra delar, de flesta unika för den klockan. Alla delar har sin speciella uppgift och behövs för att allt ska fungera. Om man plockade bort den minsta delen, som knappt syntes, stannade klockan.

synastriFör det andra kan man jämföra två personers siffror och det är ett ypperligt verktyg för att titta på namnbyten, arbetsfrågor och om man ska flytta. Har haft flera kunder som funnit att Numerologin hjälpt dem ta beslut vid namnbyten. Om t ex namnet vibrerar av ett tal som är lite jobbigt kan man ändra namnet, sätta in ett ”h” eller lägga till ett ”e” men det kan ta en tid innan det börjar märkas någon förändring och det är inget man bör använda ofta. Det finns tillfällen när det kan passa att kolla lämpliga namn som t ex vid giftermål. ”Ska jag behålla mitt gamla namn, anta min partners efternamn eller ha ett dubbelnamn?”

OBS. Jag presenterar de olika förslagens betydelser och jämför dem med nuvarande situation. Jag tar inga beslut, det gör kunden själv.

För det tredje kan du använda dina siffror till olika saker som att spela på lotto, skapa koder för olika ändamål t ex inloggningsuppgifter och vad du ska döpa något till, projekt, företag, djur eller barn. Det är bara fantasin som sätter gränserna för användningsområdena.

Numerologin kan visa vad du har för tillgångar och svagheter, vad du har för karma i det här livet och vad du ständigt får möta. Med hjälp av siffrorna kan även milstolpar i ditt liv pekas ut, var de uppkommer och vilken typ av händelser det är frågan om. Det här är mycket användbart vid planering av viktiga händelser. När du vet var dina starka sidor är, kan du använda dig av dem. När du känner dina svagare sidor kan du jobba med dem och vid tillfälle be andra hjälpa dig. När du vet när det är bra att ta itu med vissa saker har, har du större chans att lyckas. De här visas genom dina siffror i Livsägen och dina tre andra viktigaste talen:

  • Livsväg
  • Själssiffran
  • Yttre personlighet
  • Ödesvägen

Genom att använda siffrorna från ditt födelsedatum, ALLA dina förnamn och det efternamn, med den stavning som du döptes till, räknas de här siffrorna fram. Dess betydelse visar mycket om din personlighet.

 

Shopping Cart