Numerologi

ett sätt att se din personlighet och liv i siffror och vad de har för betydelse för dig. Det är en personlighetsutvecklande princip, precis som födelsehoroskopet inom astrologin. Numerologin är ett redskap på vägen mot en större självkännedom. Det här är ett praktiskt verktyg vid olika livsfrågor.

Enligt Pythagoras utvecklas allt i universum i cykler som är möjliga att förutse och tolka i vissa skeenden.

Jag sammanställer de olika siffrorna som gäller för dig.

 

Follow Me!